Македонска Бесконечна Трансверзала


2070 Км низ македонската дивина

Непрекината пешачко планинарска патека со должина од 2070км која поминува низ огромен број природни убавини, историски локалитети и други знаменитости на територијата на Македонија.

Пешачете сега !

Престојот и пешачењето во природа е здраво и користи на вашата општа психофизичка состојба .  Сепак, престојот во природа ве обврзува да ја чувате природата запазувајќи ги НОТ принципите

Што има ново:

Сите новости…

Партнери на проектот Македонска Бесконечна Трансверзала

Во изработка…

Иако поголемиот дел од проектот е готов, сепак одредени делови од западното крило се сеуште во изработка. Придружи се, допринеси проектот да се комплетира побрзо и стани дел од Македонската беконечна трансверзала