Можеби планината Жеден е навистина жедна за вода, но како и да е пружа уникатни пејсажи и погледи на целиот масив на Шар Планина и полошкиот регион.
Во соработка со ПК Аргентус Моунт е трасиран еден од најнепознатите делови на секцијата Z2, од Желино до подножјето на Шара која води преку Жеден а кој е дел од секцијата Z2 на Македонската Бесконечна Трансверзала