Источно крило – 1175км

Источно крило:

Источното крило е веќе во поодмината фаза која би ја нарекле полуфинална фаза . Повеќето делови се веќе комплетно трасирани и се достапни прецизни ГПС записи за симнување. Ова не значи дека и на тие делови се уште нема уште многу да се работи меѓутоа основната фаза е веќе готова. Останатите делови се веќе грубо трасирани и недостасува уште малку за истите да бидат комплетно трасирани и достапни прецизни GPS записи за истите.

Моменталаната траса скоро во целост исклучува асфалт, меѓутоа сепак остануваат неколку  подолги делови каде патеката поминува по црни земјени патишта кои според критериумите по кои се водиме би сакале исто така да ги сведеме на минимум. Како и да е, левото крило очекуваме да биде целосно трасирано со обележани GPS записи наскоро.

СЕКЦИИ Источно крило:

I1 – Капиново – Скочивир  – 167km

I2. Скочивир – Демир Капија – 202km

I3. Демир Капија – Смолари – 131km

I4. Смолари – Виница – 196km

I5. Виница – Паланка – 136km

I6 Паланка – Страцин – 128km

I7. Страцин- Капиниво 183km

Моментална должина на источното крило е 1175км. Финалната верзија очекуваме да се промени за не повеќе од 20км повеќе или помалку.

ГПС записите кои се изработени се високо прецизни, што би го објасниле отприлика вака:

  • За над 95% од патеката ГПС записот е со прецизност  до 2м
  • За околу 4% од патеката ГПС записот е со прецизност до 5м
  • За помалку од 1% од патеката ( подлабоки кањони, длабоки високи шуми или грешки при самото снимање или изработка ) ГПС записот може да греши до не повеќе од 10м
  • Кај сите веќе утврдени ( зелени ) делови кои ќе бидат објавени заедно со маркери со описи и слики ќе бидат со елевација според дигитален елевациски модел NASA SRTM 3 , така да се добие попрецизен елевациски профил на патеката.