Трасирани нови 8км од „непознатата“ Градешка планина која е дел од секцијата I3 од Македонската Бесконечна Трансверзала.
Овие 8км трансверзалата води во поголем дел по широк шумски пат што често го следи билото на планината и со тоа пружа богати пејсажи кои достигаат над стотина километри во далечина !