Трасиран делот од секција Z2 помеѓу врвоите Крстец и Табахон на Сува Гора. Сепак, оставено е за во иднина да се извршат уште неколку промени кој би го подобриле овој дел од трасата.