Делот во пределот на врвовите Китка и Вирови на планината Којак, како и делот во Градачката Клисура кои сега на мапата на секција I6 се означени како „Привремена Вирови-Китка“ и „Предлог под Непце“ сега се финално трасирани. Се ближиме до финализирање на цела секција I6 …