Успешно е трасиран уште еден сегмент од трасата на секција I3 , поточно во Демир Каписко-Валандовскиот регион. Полека се ближиме до финализирање и на оваа секција.